I lager.

Vintervandring & Överlevnad

3 595 kr

I samarbete med Nordic Overland:
Hur du blir vän med kylan och agerar rätt i en nödsituation i vildmarken i kallt klimat

Två intensiva dagar i fält där du kommer lära dig att ta hand om dig själv och överleva under kalla väderförhållanden. Utbildningen ger dig mycket god förståelse och kunskap genom tillämpad övning om vilka åtgärder som är viktigast för att klara dig ur en överlevnadssituation under Svenska/Nordiska subarktiska vinterförhållanden. 

Vi börjar med en teoretisk genomgång av bl.a prioritetsordning och åtgärder i en överlevnadssituation samt psykologiska reaktioner/mentalt förhållningssätt. Därefter fortsätter utbildningen med förevisning av överlevnadstekniker och övning/prövning under kontrollerade former där vi tillsammans under de två dagarna kommer förflytta oss till fots över ett större terrängområde. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på att klara sig och skapa bästa förutsättningar för att överleva och verka under förhållanden där kylan är en ständigt närvarande faktor.


Ett axplock av det du kommer att lära dig:

 • Skydd mot väder och kyla
 • Åtgärder vid risk för nedkylning/hypotermi
 • Klädsel
 • Åtgärder vid förflyttning till fots
 • Eld
 • Bivackkonstruktioner för kallt klimat
 • Principer för räddning och självräddning
 • Sjukvård/traumavård
 • Tillgodose kroppens vätskebehov, inkl. olika tekniker att hitta och rena dricksvatten
 • Navigering, med och utan tekniska hjälpmedel
 • Utrustningstips, och konsten att nyttja få saker till mycket


Inför utbildningen får du även vår e-bok, Överlevnad - Grunder i syfte att ge dig goda förkunskaper men också nyttig kännedom om krisberedskap och hur du optimerar din fysiska prestationsförmåga (ingår utan extra kostnad vid bokning) utöver det behövs ett genuint intresse, och viss vana av att vistas i skog och mark.

Kursen är att ses som ett komplement till vår utbildning Överlevnad - Vildmark
Har man tidigare genomfört den kommer Vintervandring & Överlevnad ge en del värdefull repetition, men också många nya kunskaper och prövningar. Inte minst ännu högre utvecklad kännedom om egen förmåga och reaktioner för att sammantaget öka sin trygghet i att vistas i den Nordiska vildmarken under alla tänkbara förhållanden.

För att erhålla största behållning av utbildningen, och samtidigt kunna ta till sig alla moment och nya kunskaper på ett optimalt sätt bör man ha en relativt god fysisk grundkondition samt besitta förmåga att förflytta sig till fots i obanad terräng under längre tid. Dock behöver man inte på något sätt vara elittränad eller ett "fysmonster" då den totala sträckan vi tillryggalägger under de två dagarna är tämligen kort.

Inför utbildningen erhåller man en "Nordic Overland goodie-bag". Denna prylpåse innehåller, bland annat en Silvakompass, eldstål, sjukvårdskit och en högkvalitativ slidkniv av känt fabrikat (Totalt värde: ca 1300kr).

Tid: 2023-03-11 - 2023-03-12
Plats: Tjörnbro Arena, samt terrängområde i Västra Götaland.  Transport till utbildningsplatsen ingår ej.
Utrustning: Kläder i funktionsmaterial enligt lager-på-lagerprincipen efter väderlek, ryggsäck ca 35-50l, vattenflaska samt eldsäkert kokkärl, sovsäck & liggunderlag. Övrig utrustning tillhandahålls av oss. Detaljerad packlista tillhandahålls i samband med bokning.
Mat: All mat ingår. (Uppge eventuella matintoleranser vid bokning).
Pris: 3595kr/person.
Sista anmälningsdatum: 2023-02-19

Max deltagarantal - 12 personer. Ingen deltagare under 18 år.