I lager.

Aquamira Backcountry Plus filter

447 kr

Friluftsfilter för Aquamira Shiftflaskor och Aquamira Frontier Max In-line filtermodul.
Filtret avlägsnar vattenburna bakterier, parasiter och biologisk kontaminering i naturliga vattenkällor. Filtret är avsett för friluftsliv och ger dig ett kompakt filter med marknadsledande vattenreningsförmåga för ditt äventyr i skog och mark och på fjället. Filtret är fritt från hormonstörande BPA, kemikalier och Jod. Filtret har kapacitet att rena 3700 liter vatten. Miraguardfunktion förhindrar påbyggnad/tillväxt av bakterier, svamp och mögel i filtermediet.

  • Avlägsnar biologisk kontaminering, bakterier och parasiter som finns i sjöar, bäckar, åar, myrar och andra naturliga vattendrag
  • Reningskapacitet:  3700l 
  • Flödeskapacitet: 800ml/min
  • Med Aquamira Frontier Max kan du montera filtret i ditt ryggburna vätskesystem, typ CamelBak, Platypus, Source eller liknande
  • Miraguard™ Antimicrobial Teknik förhindrar påväxt i filtermediat
  • Möter hårda kravställda Amerikanska teststandards för reduktion av bakterier och protozoer i EPA typ-I testvatten.